Mladinski delavec

V letu 2018 smo 1. marca v okviru Javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju zaposlili mladinsko delavko Tjašo Sušin.

NAZIV OPERACIJE

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1

KRATEK OPIS OPERACIJE

Mladinska delavka je sodelovala pri pripravi programov in gradiv, delu in koordinaciji z mladimi, usposabljanju mladih ter obveščanju in informiranju na spletnih omrežjih.

REZULTAT

Čas zaposlitve: 1 mesec po zaključku sofinanciranja operacije

PREDNOSTNA OS OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EKP V OBDOBJU 2014 – 2020

8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«

PREDNOSTNA NALOŽBA

8.2: »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), predvsem tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«

SPECIFIČNI CILJ

8.2.1: »Znižanje brezposelnosti mladih«

NAZIV RAZPISA

Javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«

KRATEK NAZIV RAZPISA

JR »Zaposlitev na področju mladinskega dela« 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada: www.eu-skladi.si.

 

Prijava
Prijava
Domovi
Domovi
Kontakt
Kontakt