O Klubu vzgojiteljev

Klub vzgojiteljev ZLRO trenutno šteje okoli 1000 članov in organizirano deluje že skoraj 25 let. Člani kluba z ZLRO-jem sodelujejo kot vzgojitelji in športni animatorji na letovanjih, zimovanjih in pri ostalih programih v organizaciji ZLRO-ja ali Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana.

Od leta 1999 je KV ZLRO tudi sestavni del Kluba vzgojiteljev Mestne zveze prijateljev mladine, ki združuje vzgojitelje iz klubov območnih zvez prijateljev mladine Ljubljana in Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok.

Osnovna naloga kluba je, da svoje člane izobražuje v obliki predavanj, seminarjev, delavnic in tečajev ter informira o dejavnostih.

Pogoji izbora za delo vzgojitelja-animatorja v počitniških domovih ZLRO:

 • starost nad 18 let (priporočljivo nad 21 let);
 • udeleževanje izobraževanj, ki jih organizira KV ZLRO;
 • priprava in izvedba programa dela na letovanju;
 • udeležba na internem izobraževanju prve pomoči,ki ga organizira KV ZLRO;
 • udeležba na skupnih srečanjih s pedagoškimi vodji;
 • udeležba na roditeljskem sestanku izmene.

Prednosti pri izboru vzgojiteljev–animatorjev so:

 • strokovne kvalifikacije letovanja (vaditelj plavanja, učitelj plavanja) oz. strokovne kvalifikacije zimovanja (vaditelj smučanja, učitelj • smučanja ali deskanja na snegu);
 • dobre izkušnje ZLRO-ja z delom vzgojitelja-animatorja v preteklih sezonah;
 • redna udeležba na vseh usposabljanjih, srečanjih, predavanjih in delavnicah KV ZLRO;
 • priporočila in reference sorodnih organizacij;
 • ustrezna izobrazba;
 • ostalo.

PRIJAVA ZA VZGOJITELJE-ANIMATORJE

Kontakt za nove člane in prijave novih članov:
Metka Barlič, T: 01 513 26 60, E-pošta: meta.perovic@zavod-zlro.si

Kontakt za stare člane, pedagoške vodje in programe:
Tjaša Sušin, T: 01 513 26 54, E-pošta: tjasa.susin@zavod-zlro.si

 

Prijava
Prijava
Domovi
Domovi
Kontakt
Kontakt