Izjava o varstvu osebnih podatkov

1. Splošno

Zavod za letovanje in rekreacijo otrok (v nadaljevanju ZLRO) spoštuje vašo pravico do zasebnosti in v skladu z zakonodajo skrbi za varstvo vaših osebnih podatkov. Pri nudenju spletnih storitev smo zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Z Izjavo o varstvu osebnih podatkov vas želimo seznaniti, za katere namene bodo pridobljeni podatki uporabljeni in kakšne pravice imate ob tem.

ZLRO se zavezuje, da bodo vsi zbrani osebni podatki uporabljeni v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in da vaših osebnih podatkov ne bo posojal, prodajal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih

2. Upravljalec podatkov

Upravljalec vaših osebnih podatkov je Zavod za letovanje in rekreacijo otrok (ZLRO), naslov: Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@zavod-zlro.si, telefonska številka: 01 51 32 650.

Za vse pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke, za namen nemotenega delovanja, velja stroga zaupnost.

3. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi z vaše strani posredovani osebni podatki bodo obravnavani strogo zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani.

Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov v drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje. V primeru uporabe podatkov za namene, ki niso opredeljeni, se le-ti obdelujejo zgolj na podlagi vaše privolitve. Privolitev lahko kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z obveščanjem o ponudbah in storitvah so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Posredovane osebne podatke statistično obdelujemo z namenom ugotavljanja koriščenja storitev ZLRO. Osebni podatki se obdelujejo kumulativno.

INDIVIDUALNA PRIJAVNICA

Na spletni strani www.zavod-zlro.si lahko izpolnite individualno prijavnico (prijavnico izpolnijo starši, skrbniki) in tako oddate prijavo vašega otroka na naša letovanja. V ta namen ZLRO od vas zbira naslednje podatke:

 • izberite destinacijo*
 • izberite program in termin*

Podatki o otroku:

 • ime*
 • priimek*
 • spol*
 • datum rojstva*
 • kraj rojstva*
 • stalno bivališče*
 • poštna številka in pošta*
 • identifikacijski dokument*
 • V skupini želim biti z
 • Opombe (zdravstvene posebnosti, prehranske posebnosti, …)
 • Uveljavljanje zdravstvenih sredstev*

Podatki o starših/skrbniku:

 • priimek in ime starša – plačnika*
 • naslov*
 • pošta in kraj*
 • država*
 • telefon*
 • e-naslov*

Podatki so za zagotavljanje storitve obvezni (označeni z zvezdico). Vsi podatki zbrani preko spletne prijave se zbirajo z namenom načrtovanja in izvajanja počitniških letovanj in sicer za pripravo programa, upoštevanje posebnosti posameznikov za udeležbo v programu v primeru zdravstvenih omejitev, za zagotavljanje ustrezne dietne prehrane, za obveščanje v zvezi z izvajanjem letovanj, za izdajo računa in terjatve plačil ter za obveščanje o novih programih aktivnih počitnic. Obdelava teh informacij je nujna za izvedbo naše storitve in se vrši na podlagi dejstva, da z nami vstopate v obligacijsko razmerje. Posredovani podatki so pogoj za udeležbo na naših letovanjih.

SKUPINSKA PRIJAVNICA

Na spletni strani www.zavod-zlro.si lahko izpolnite skupinsko spletno prijavnico (prijavo lahko odda pravna oseba), ki je namenjena prijavam skupin – šole, društva, klubi, organizacije ipd. V ta namen ZLRO zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

Destinacija in termin letovanja:

 • destinacija*
 • datum prihoda*
 • prva storitev*
 • datum odhoda*
 • zadnja storitev*
 • št. otrok*
 • št. odraslih*
 1. Kontaktni podatki
 • naziv pravne osebe*
 • naslov pravne osebe*
 • poštna številka*
 • pošta*
 • država*
 • Identifikacijska št. (DDV):*
 • ime in priimek – kontaktne osebe*
 • mobilni telefon*
 • fax
 • e-naslov*
 • Naziv programa
 • Opombe (posebnosti, naročilo prevoza)

Podatki označeni z zvezdico so obvezni za zagotavljanje storitve. Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani, se zbirajo z namenom načrtovanja in izvajanje storitve in sicer za pripravo kapacitet, za obveščanje v zvezi z izvajanjem storitve, za izdajo računa in terjatve plačil ter za obveščanje o novih storitvah. Obdelava teh informacij je nujna za izvedbo same storitve in se vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v obligacijsko razmerje. Posredovani podatki so pogoj za koriščenje storitve.

PRIJAVA ZA VRTCE

Na spletni strani www.zavod-zlro.si lahko starši otrok izpolnijo prijavnico za letovanje z vrtcem. Prijavnica je za vsak vrtec različna, prejme jo enota vrtca, ki jo posreduje staršem (in je vidna le ob kliku na povezavo). V ta namen ZLRO zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

Podatki o otroku:

 • ime*
 • priimek*
 • spol*
 • datum rojstva*
 • kraj rojstva*
 • stalno bivališče*
 • poštna številka in pošta*
 • identifikacijski dokument*
 • Opombe

Podatki o starših/skrbniku:

 • priimek in ime starša – plačnika*
 • naslov*
 • pošta in kraj*
 • država*
 • telefon*
 • e-naslov*

Podatki so za zagotavljanje storitve obvezni (označeni z zvezdico). Vsi podatki zbrani preko spletne prijave se zbirajo z namenom načrtovanja in izvajanja počitniških letovanj in sicer za pripravo programa, upoštevanje posebnosti posameznikov za udeležbo v programu v primeru zdravstvenih omejitev, za zagotavljanje ustrezne dietne prehrane, za obveščanje v zvezi z izvajanjem letovanj, za izdajo računa in terjatve plačil ter za obveščanje o novih programih aktivnih počitnic. Obdelava teh informacij je nujna za izvedbo naše storitve in se vrši na podlagi dejstva, da z nami vstopate v obligacijsko razmerje. Posredovani podatki so pogoj za udeležbo na naših letovanjih.

PRIJAVA KLUB VZGOJITELJEV ZLRO:

Na spletni strani www.zavod-zlro.si se lahko polnoletne osebe, ki jih zanima delo na naših letovanjih včlanijo v Klub vzgojiteljev ZLRO (KV ZLRO). Ob včlanitvi se e-naslov uporabi za obveščanje o izobraževanjih, novicah, letovanjih, prostovoljskih akcijah, ki so povezana z delovanjem KV ZLRO.

Ob prijavi v KV ZLRO zbiramo naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • ime in priimek*
 • naslov*
 • kraj*
 • pošta*
 • E-mail*
 • Datum rojstva*
 • Status*
 • Naziv vaditelj plavanja*
 • Leto delovnih izkušenj na letovanjih*
 • Zanima me*

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve, pri čemer lahko privolitev za prejemanje e-novic kadarkoli prekličete.

Registracija prostovoljcev:

Vzgojitelji, ki so že del KV ZLRO se na našo pobudi registrirajo kot prostovoljci na naši spletni strani in prejmejo geslo, ki jim služi za nadaljnje vpise. ZLRO za namen beleženja prostovoljskih ur (navodila za beleženje prejme v KV ZLRO) prostovoljno vpiše naslednje podatke:

 • ime in priimek*
 • e-mail*
 • datum rojstva*
 • opravljal bom/sem delo*

4. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 1. Pooblaščene osebe v ZLRO
 2. ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 3. administratorju in skrbniku spletne strani.

5. Obdobje hrambe

ZLRO bo podatke hranil toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani.

6. Način varstva podatkov

ZLRO se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z zakonodajo in bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, bodo podatki nepovratno in trajno izbrisani.

7. Pravice uporabnika naših storitev

ZLRO zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, ki je ZLRO posredoval svoje osebne podatke, lahko kadarkoli od ZLRO zahteva, da mu:

 1. potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 2. omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 3. poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 4. omogoči popravek netočnih osebnih podatkov oz. dopolnitev osebnih podatkov v zvezi z njim,
 5. omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 6. omogoči pravico do omejitve obdelave,
 7. omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
 8. omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 9. omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
 10. poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

ZLRO se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Za vprašanja v povezavi s tem se obrnite na našo pisarno na telefonsko št.: 01 51 32 650 ali e-naslov: info@zavod-zlro.si.

8. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi prilagodimo lastnim potrebam za nemoteno izvajanje storitev in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred posredovanjem osebnih podatkov spremljate aktualno izjavo, saj boste na ta način seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

 

V Ljubljani, dne 10. 4. 2019

Prijava
Prijava
Domovi
Domovi
Kontakt
Kontakt